Waarop focus je bij verandering: mens, systeem of proces?

Blog • 31 januari 2023
Auteur: Zoë van Mierlo • 3 minuten lezen
Foto: Renée Jacky

Wie bekend is met changemanagement weet dat dit altijd een spel is tussen mensen, systemen en processen. Het is niet alleen een theorie, bij Feller zien we dit dagelijks gebeuren. Het geldt voor de veranderingen die we op de finance-afdeling in gang zetten. En voor veranderingen in andere lagen van de organisatie waar finance het sluitstuk van vormt. Zoë deelt haar visie op de waarde van de drie pijlers, hun samenspel en vertelt over de manier waarop zij zelf te werk gaat.

Wat is de belangrijkste pijler?

Er wordt vaak gezegd dat mensen de belangrijkste pijler vormen in de veranderdriehoek. Goede mensen hebben, is echter niet genoeg. Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen gaande waarmee ik dat goed kan illustreren. Neem bijvoorbeeld de steeds hogere need for speed die de omgeving vraagt van een organisatie. Kunnen mensen dat alleen bevorderen? En schaalbaarheid, wat zo’n belangrijke factor is. Mensen zijn maar schaalbaar tot op zekere hoogte, systemen zouden daarentegen enorme hoeveelheden data moeten kunnen verwerken.

Combinatie van twee werkt niet

Je snapt mijn punt. Met alleen mensen kom je er niet. Maar met alleen systemen of alleen processen ook niet. Het gaat juist om de verhouding tussen die drie. Want mensen + systemen = geautomatiseerde chaos. En proces + mensen = inefficiënte frustratie. Met alle regels voor privacy waaraan organisaties willen en moeten voldoen, kun je dat laatste niet verantwoorden.

Pijlers hebben elkaar nodig

En op papier klinkt dat logisch. Maar ik zie toch vaak dat bedrijven hun heil zoeken in ‘we gaan automatiseren’ zonder ook de pijlers mensen en processen erbij te betrekken. Vaak wordt er vanuit het management gekozen om de prioriteit op één pijler te leggen. Om zo pijler voor pijler kleur te geven aan de gedroomde verandering. Toch is dat niet de beste keuze. Want de pijlers kunnen niet zonder elkaar en daarom is het onmogelijk om verandering te isoleren per pijler.

Customization decimeert de waarde van data

Waar echte verandering begint, is in het afdwingen van business logic. Als je daarmee aan de slag gaat, zie je hoeveel customization er eigenlijk wordt toegepast. Daardoor ontstaan fouten. En wanneer er in iedere schakel van de keten steeds een fout bovenop komt, zit er voor de afdeling finance niets anders op dan brandjes blussen. Terwijl daar juist zoveel mogelijkheden liggen om de schat aan data die je als bedrijf kúnt hebben te benutten voor bijvoorbeeld groei. En let op: alleen data is nog geen informatie, daarvoor is een systeem nodig dat structuur afdwingt.

Deel op social media:

WhatsApp Image 2023-12-20 at 13.43.12

Steek je licht eens op bij Gijs

Op zoek naar iemand die jouw organisatie helpt met het oplossen van haar financiële vraagstukken? Wil jij je financiële afdeling naar een hoger niveau krijgen en toekomstbestendig vormgeven? Heb jij behoefte aan het optimaliseren en automatiseren van de processen? Wij bij Feller begrijpen de hedendaagse financiële uitdagingen en helpen onze klanten met succesvolle transities. Voel je vrij contact op te nemen en je uitdagingen op gebied van finance met mij te delen.